Fyll i formuläert nedan för att öppna en dialog med oss. Inkludera så mycket detaljer som möjligt, mer är troligen bättre eftersom vi förmodligen kommer att fråga efter det förr eller senare ändå.

Om det gäller ett pågående projekt så inkludera detaljer kring organisationen, vilka som är delaktiga och vad de olika parterna gör.

Inkludera också lite information om vilka tekniker ni använder i projektet, eller brukar använda er av om projektet fortfarande är i planeringsstadiet.

Vi är experter...

...men inte på allt. Så om er tekniska platform använder tekniker som vi inte är experter på så hjälper vi er gärna med det andra vi kan, projektstruktur, teknikval, lösningsarkitektur och självklart hjälper vi er hitta de tekniska experter ni behöver för att köra vidare.

Vi har flera företag som vi arbetar med som har experter på många tekniker som vi inte kan. Så oavsett vilken teknisk miljö ni har så kan vi troligen hjälpa er att hitta rätt folk att jobba ihop med.

Namn *
Namn
Håll det kort och enkelt.
Ge detaljer kring vilka problem ni har. Vilka är de mest akuta hindren? Problem ni ser på längre sikt? Är projektet redan igång? Om så vad har gått fel, om något, som gjorde att ni valde att kontakta oss? Om det är ett nytt projekt så inkludera lite bakgrund om vilka teknologier ni använder er av i andra lösningar.