competence.png

BESTÄLLARKOMPETENS

Tekniken utvecklas hela tiden och att veta vilka tjänster och produkter som är aktuella är ett heltidsjobb.

Vi gör det jobbet varje dag och kan hjälpa er fatta rätt tekniska beslut tack vare det.

INVENTERING

För att veta hur långt man har att gå så behöver man veta var man står nu.

Genom att inventera era nuvarande system och behov kan vi hjälpa er att skapa en tydlig bild av nuläget som underlag för vidare utveckling.

PROJEKTERING

Vilket är det effektivaste sättet att utnyttja budgeten för att nå önskade mål?

Rätt kombination av vidareutbildning och allokering av interna resurser tillsammans med externa experter för rätt delar utgör skillnaden mellan ett misslyckat projekt eller att leverera i tid.

KVALITETSKONTROLL

Löpande utvärdering av framsteg såväl som mål är essentiellt för att ett projekt skall leverera de resultat som krävs.

Med många projekt bakom oss med blandade team av interna resurser såväl som externa konsulter kan vi stötta er genom att löpande utvärdera och rapportera kring projektets fortskridande.